overlay

(03.07.2020) YBÜ Merkezi İzlenebilirlik Altyapısı Kurulması Hakkında (Tüm SBYS Üreticilerine)

03 Temmuz 2020

Yoğun Bakım Ünitelerinde (YBÜ), dijitalleşme seviyesinin arttırılması, geliştirilen klinik karar destek algoritmaları sayesinde sağlık profesyonellerinin karar vermelerine destek sağlanması ve erken uyarı sistemleri sayesinde hastalara sunulan tıbbi destek süreçlerinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca vital bulguları da içeren tüm tıbbi cihaz (ventilatör, hastabaşı monitör, kangazı cihazı, infüzyon pompa seti vb.) verilerinin otomatik olarak alınabilmesi, hastanelerde çalışan tüm Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) yazılımları ile birlikte çalışabilirlik esasları kapsamında tüm verilerin birlikte işlenerek kullanılabilir bilgiye dönüştürülmesi ve yorumlanabilmesi, merkezi olarak yoğun bakım verilerinin izlenebilmesine yönelik bir yapının kurulması ve ülkemizin her noktasındaki hastanelerde hekimlerin birbirleri arasında elektronik ortamda bilgi ve tecrübe aktarımını sağlayabilecek yoğun bakımlar arası telekonsültasyon altyapısının oluşturulması planlanmaktadır. Verilen yoğun bakım hizmetinin uygunluğunun ve yerindeliğinin takibi ve finansmanının planlanması, oluşan ilgili tüm veri paketlerini içeren anlık yoğun bakım verilerinin, Bakanlığımızın merkezi veri toplama altyapısı olan e-Nabız Sistemine gönderimiyle sağlanacaktır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda “Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS)” yazılımlarının ülke genelinde yoğun bakım ünitesi bulunan kamu, özel ve üniversite hastaneleri dahil tüm sağlık tesislerinde kurulması ve öncelikle 3. basamak yoğun bakım ünitelerinde zorunlu olarak kullanılması gerektiği kararlaştırılmıştır.

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) yazılımlarının tedarik süreçlerinde, il sağlık müdürlükleri ve sağlık kuruluşları tarafından, kılavuz kaynak olarak kullanılmak üzere asgari özelliklerin tanımlandığı “SBYS Alım Kılavuzu (SBYS-AK)” ilgili paydaşların görüşleri alınarak hazırlanmış olup yerinde yapılan incelemeler, sahada sağlık personeli tarafından sistem kullanımında ihtiyaç duyulan hususlar ve alınan geri bildirimler doğrultusunda, SBYS-AK kapsamında yer alan “Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi” kılavuzu güncellenmiş ve SBYS-AK versiyon 1.3 dokümanları arasında https://sbsgm.saglik.gov.tr/ adresinde yayımlanmıştır. İl sağlık müdürlükleri ve sağlık tesisi idarecileri anılan dokümanlardan SBYS tedarik süreçlerinde istifade etmektedir.

Bu kapsamda, yoğun bakım ünitelerinde, yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda en az kılavuzda belirtilen isterleri karşılayabilecek teknik ve dinamik altyapıya sahip bir sistemin 01.01.2021 tarihine kadar belirtilen çerçevede tesis edilmesi gerekmektedir.