overlay

(29.09.2020) VEM Denetimleri (Tüm SBYS Üreticilerine)

29 Eylül 2020

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 358 inci maddesi ile “Sağlık bilişimi ve teknolojisi alanında çalışacak kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin uyacakları kuralları belirlemek, uygulamak, gerektiğinde bunların yazılım ve ürünlerinin uygunluğuna karar vermek ve müelliflerini yetkilendirmek” görevi Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce kurulan Kayıt Tescil Sistemine (KTS), Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) yazılım üreticileri, yazılımlarının standartlara uygun bulunmasına yönelik denetim çalışmalarını tamamladıklarında, kayıt edilmektedir. SBYS yazılımlarının KTS’ye kayıt edilmesi ve planlanan SBYS hizmet alımlarında, talep edilen yazılımların, bu sistemdeki aktif listede kayıtlı olması gerekmektedir.

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Veri Modeli (VEM) ve Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) Veri Modeli, söz konusu yazılımları üreten firmalar için veri teslimi ve aktarımı süreçlerinde oluşabilecek veri kayıplarını önlemek, veri aktarımını kolaylaştırmak, bu süreci en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve özellikle veri tabanı tasarımlarında standart bir yapı (model) kullanılmasını sağlamak amaçlarıyla geliştirilmiş olup tüm VEM sürüm bilgilerine, Genel Müdürlüğümüz web sitesinden ve https://vem.saglik.gov.tr/ bağlantı adresi üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

Bilindiği gibi, VEM güncel sürümünün yayımlanma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, tüm SBYS yazılım üreticilerinin veri tabanlarında güncel VEM sürümlerine uygun görüntüleri (view) oluşturması ve VEM ekibi tarafından yapılan denetim sonucunda görüntülerin yayımladığımız standartlara uygun bulunması gerekmektedir. Daha önce, 06.05.2020 tarihinde SBYS yazılım üreticilerine, 05.06.2020 tarihinde ise AHBS yazılım üreticilerine son VEM sürümü bilgisi ve denetimlere ilişkin duyurularımız https://kayittescil.saglik.gov.tr/TR,5612/duyurular.html bağlantı adresinden yapılmıştır.

Bu kapsamda, AHBS-VEM için 8.11.2019 tarihinde ve SBYS-VEM için 5.5.2020 tarihinde yayımlanan güncel VEM görüntülerinin oluşturularak, https://vem.saglik.gov.tr/ adresinden indirilebilecek VEM Veri Tabanı ve Analiz Programı ile kontrol dosyalarının kaydedilip 28.10.2020 tarihine kadar vem@saglik.gov.tr hesabına e-posta ile gönderilmesi beklenmektedir. Anılan tarihe kadar görüntü kontrol dosyalarını göndermeyen yazılım üreticileri KTS'de pasif listeye alınacaktır.


Resmi Yazı için tıklayınız.