overlay

(17.11.2020) HYP Güncellemeleri Hakkında (Tüm AHBS Üreticilerine)

17 Kasım 2020

Kronik hastalıkların erken teşhisi, tedavisi ve süreç yönetiminde;  Aile Hekimi odaklı birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha aktif bir rol üstlenmesi, tarama ve tedavi sürecinin kanıta dayalı kılavuzlar doğrultusunda yürütülmesi, teşhisi takiben, periyodik izlemlerle uygun tedavi sağlanarak hastalıkların semptom ve bulgularının kontrol altına alınması; komplikasyon izlemi ile bireylerin fonksiyon kayıpları yaşamalarının ve engelli hale gelmelerinin önüne geçilmesi amaçları ile Hastalık Yönetim Platformu (HYP) web tabanlı yazılım projesi başlatılmıştır.

Bilindiği üzere Hastalık Yönetim Platformunun; Aile Hekimleri tarafından kullanılan AHBS yazılımları ile entegre olması için hem  e-Nabız Yardımcı Web Servisleri hem de HYP içerisinde metodlar geliştirilmiştir.

e-Nabız Yardımcı Web Servisleri ile paylaşılan hedef nüfus listelerinde AHBS HYP Entegrasyon Yardım Dokümanı  'nda bulunan bazı revizyonlar yapılmıştır.

Ayrıca Kronik hastalık tarama ve izlemleri Aile Hekimlerinin pozitif performans hesaplamalarına dahil edilecektir. Bu nedenle AHBS yazılımlarında hem bu listelerin hem de muayene gelen hasta için hangi hastalık için tarama veya izlemde olduğu bilgisini hasta kartında gösterilmesi, Aile Hekiminin çeşitli sebeplerden muayeneye gelen hastasını takip etmesi açısından son derece önem arz etmektedir.

Söz konusu geliştirme ihtiyacı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve örnek ekran görüntüsü ekte olup, gerekli işlemlerin en kısa süre içerisinde yapılması beklenmektedir. Destek ve talepleriniz için hyp@saglik.gov.tr adresine mail atabilirsiniz.