overlay

(19.11.2020) Ortak Kriterler Belgesi (Tüm SBYS Üreticilerine)

19 Kasım 2020

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri (SBYS) üreticilerinin Kayıt Tescil Sistemine (KTS) kayıt olabilmesi için SBYS üreticilerinden istenilen belgeler arasında “en az 2. Seviye TS ISO/IEC 15408-Ortak Kriterler Belgesi” yer almaktadır.

24.10.2018 tarihli ve 020.5400 sayılı Makam Oluru kapsamında, TS ISO/IEC 15408 – Ortak Kriterler belgesinin en geç 1 Ocak 2021 tarihine kadar ibraz edilmesi gerektiği tüm SBYS üreticilerimize bildirilmiştir.

Ancak Koronavirüs salgını (Covid-19) nedeni ile belgelendirme denetimlerinin yapılamaması ve belgelendirme için ISO/IEC 17025 Akreditasyonuna sahip lisanslı Ortak Kriterler Laboratuvarlarının sayısal olarak yetersiz olması gibi sebeplerden dolayı SBYS üreticilerimizin Ortak Kriterler belgelerini ibraz edemedikleri görülmüştür.

Bakanlığımızca Covid-19 kapsamındaki yürütülen süreçte sağlık hizmeti planlamasının etkin ve kesintisiz bir şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi, SBYS üreticilerinin ve çalışmakta oldukları sağlık hizmeti sunucularının mağduriyet yaşamamaları için; TS ISO/IEC 15408 – Ortak Kriterler belgesinin KTS’ye kayıt olmak için istenilen belgeler kapsamından çıkarılmasına 19.11.2020 tarihli ve 75730711-719-287 sayılı Makam Oluru ile karar verilmiştir.