overlay

(12.08.2021) YBBYS Veri Paketi Hk. (HBYS ve YBBYS Üreticilerine)

12 Ağustos 2021

Yoğun Bakım Ünitelerinde (YBÜ), merkezi izlenebilirlik altyapısının kurulması ve sağlık hizmeti süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS) kurulumu zorunlu kılınmıştı.

YBÜ’lerde oluşan sağlık verilerinin e-Nabız Sistemine aktarımının yapılabilmesi için, https://sys.sagliknet.saglik.gov.tr/dokumanonline/ adresinde veri paketleri arasında yer alan “501 numaralı Erişkin Yoğun Bakım Skoru Paketi” ve “502 numaralı Yoğun Bakım İzlem Veri Seti Paketi” içerisinde düzenlemeler yapılmış olup ayrıca “500 numaralı Yoğun Bakım Değerlendirme Veri Seti Paketi” eklenmiştir.

Bu kapsamda; sağlık hizmet sunucularına hizmet veren Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ile YBBYS arasında entegrasyon sağlanıp ilgili veri setine uygun şekilde veri alışverişinin sağlanması gerekmektedir. İlgili veri seti tek bir nokta üzerinden (HBYS) gönderilecek olup; HBYS ve YBBYS firmaları, en geç 20.08.2021 tarihine kadar gerekli bütün entegrasyonlarını tamamlayıp canlı ortama veri gönderebilecek şekilde hazır olmalıdır.

Bu tarihe kadar veri setlerine ilişkin güncellemelerin ve gerekli çalışmaların tamamlanması, ilgili veri gönderimlerinin 2. ve 3. Basamak YBÜ’sü olan sağlık tesislerinde belirtilen kural akışlarına göre yapılması gerekmektedir.
Konu ile ilgili kts@saglik.gov.tr ve enabizbirim@saglik.gov.tr adresinden destek alabilirsiniz.

İlgili resmi yazı: YBBYS Veri Paketi