overlay

(05.11.2021) Dijital Arşivleme Sistemi Kurulması Hk. (Tüm SBYS Üreticilerine)

05 Kasım 2021

Kişisel sağlık verisi içeren sağlık yazılımları KTS’de kayıt edilmekte olup; halihazırda sağlık tesislerinde üretilen sağlık verilerinin arşivlenmesi KTS’ye kayıtlı SBYS yazılımları tarafından yapılmaktadır. Sağlık tesisleri ve yazılım üreticileri tarafından, sağlık verilerinin arşivlenmesinin ayrı bir yazılım ile yapılabilmesi talep edilmiştir.

Sağlık tesisinin talebi halinde kullanılmak üzere, kişisel sağlık verilerinin güvenli yazılımlar tarafından arşivlenebilmesi için KTS’de kayıt edilen mevcut yazılımlara ek olarak “Dijital Arşivleme Sistemi” başlığı oluşturulacaktır.  Bu doğrultuda;

  1. Sağlık tesislerinde mevcut SBYS kullanımı dışında bir ihtiyaç oluşması halinde Dijital Arşivleme Sistemi kullanılabilecektir.
  2. Sağlık tesisinde Dijital Arşivleme Sistemi kullanılacaksa, diğer SBYS türlerinde olduğu gibi, ihalelerde KTS Yetki Belgesi talep edilecektir.
  3. Sağlık tesislerinde hizmet veren Dijital Arşivleme Sisteminin, yukarıda belirtilen hukuki yükümlülük çerçevesinde, KTS’ye kayıt zorunluluğu olacaktır.
  4. KTS’ye kayıt için ilk kez başvuruda bulunan Dijital Arşivleme Sistemi üreticileri, https://kayittescil.saglik.gov.tr/ web sayfasında ilan edilen başvuru belgelerini resmi yazı ile beyan ederek kayıt olabileceklerdir.
  5. KTS’ye kayıt için ilk kez başvuruda bulunan Dijital Arşivleme Sistemi üreticileri, 06.02.2018 tarihli ve 67523305-020-607 sayılı Makam Oluru kapsamında, KTS’ye kayıt için beyan edilmesi gereken sertifikalar için aşağıdaki kurallar geçerlidir:
  • Dijital Arşivleme Sistemi üreticisi; TS ISO/IEC 17021 Akreditasyonuna sahip belgelendirme kuruluşundan alınması gereken TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini, KTS’ye kayıt edilmesini takiben 6 (altı) ay içinde ibraz edeceğine dair taahhütname vermelidir.
  • Dijital Arşivleme Sistemi üreticisi; TS ISO/IEC 15504 SPICE (en az Level-2) ya da CMMI (en az Level-3) belgesini, KTS’ye kayıt edilmesini takiben 18 (on sekiz) ay içinde ibraz edeceğine dair taahhütname vermelidir.
Konuya ilişkin resmi yazı: Dijital Arşivleme Sistemi Kurulması Hk. 
Sorularınız için kts@saglik.gov.tr adresinden destek alabilirsiniz.