overlay

(17.02.2022) Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi Kurulması Hk. (Tüm SBYS Üreticilerine)

17 Şubat 2022

10/02/2022 tarihli ve 31746 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi (USBS) yazılımları KTS’ye kayıt edilmeye başlanmıştır.

Bu doğrultuda;

1. KTS’ye kayıt için ilk kez başvuruda bulunan USBS yazılım üreticileri, https://kayittescil.saglik.gov.tr/ web sayfasında ilan edilen başvuru belgelerini resmi yazı ile KTS birimine gönderecektir.
2. Belgeleri eksiksiz olan USBS yazılım üreticileri Bakanlık standartları kapsamında denetlenecek ve denetimi tamamlayan üreticiler https://kayittescil.saglik.gov.tr/ web sayfasında ilan edilecektir.
3. USBS yazılımlarının KTS’ye kayıt olması için TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini ve TS ISO/IEC 15504 SPICE (en az Level-2) ya da CMMI (en az Level-3) belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.
4. 06/02/2018 tarihli ve 67523305-020-607 sayılı Makam Oluru kapsamında, KTS’ye kayıt için ilk kez başvuruda bulunan ve USBS yazılımı haricinde SBYS yazılımı bulunmayan üreticilerin, 3’üncü maddede yer alan belgelere sahip olmaması durumunda KTS’ye kayıt olması için;
    a) TS ISO/IEC 17021 Akreditasyonuna sahip belgelendirme kuruluşundan alınması gereken TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini, en geç 16/08/2022 tarihine kadar,
    b) TS ISO/IEC 15504 SPICE (en az Level-2) ya da CMMI (en az Level-3) belgesini, en geç 16/08/2023 tarihine kadar ibraz edeceğine dair taahhütname vermesi gerekmektedir.
5. Sağlık tesisinde USBS yazılımı kullanılacaksa, diğer SBYS türlerinde olduğu gibi, ihalelerde KTS Yetki Belgesi talep edilecektir.


Konuya ilişkin resmi yazı: Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi
Sorularınız için kts@saglik.gov.tr adresinden destek alabilirsiniz.